Najwyższy poziom świadczonych usług

Tłumaczenia Techniczne

Tłumaczenia kart produktu i innych dokumentów technicznych oraz marketingowych z polskiego na języki obce i na język polski. Tłumaczenia z języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, szwedzkiego i innych.

Dokumenty i materiały reklamowe produktów chemicznych bardzo często zawierają specjalistyczne słownictwo. Tłumaczenie tego rodzaju treści jest bardzo trudne dla zwykłego tłumacza. Tylko specjalistyczna wiedza branżowa zapewnia odpowiedni przekład z języka polskiego na inny język. Odpowiednie oznaczenia opakowań są unormowane licznymi przepisami obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej.

Odpowiednie oznaczenia opakowań są unormowane licznymi przepisami obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej. O ile w przypadku urządzeń czy produktów wykorzystywanych w przemyśle przez pracowników produkcyjnych, którzy są przeszkoleni pod względem ewentualnych zagrożeń, zwroty wskazujące zagrożenia i środki ostrożności mogą być symbolami alfanumerycznymi, np. H240 (ogrzanie grozi wybuchem), to taka informacja musiałaby być zawarta słownie na przykład na odświeżaczu powietrza w aerozolu, którego użytkownikami są osoby nieznające symboliki kodów ostrzegawczych.

W przypadku nieznajomości branży chemicznej oraz specjalistycznego i technicznego języka, tłumaczenia dokumentów technicznych, zarządzania kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych, oraz różnego rodzaju etykiet mogłoby wprowadzać potencjalnych użytkowników końcowego produktu w błąd. Tłumaczenie etykiet jest odpowiedzialną pracą, dlatego każde zlecenie realizujemy starannie oraz profesjonalnie. Wiemy, że oznaczenia na produktach zawierających substancje chemiczne zawierają ostrzeżenia dotyczące potencjalnego zagrożenia i zachowania środków ostrożności - mamy świadomość, że odpowiednie tłumaczenie techniczne może zatem ochronić zdrowie i życie ludzkie, a także być jasnym i czytelnym przekazem na temat zagrożeń fizycznych oraz dla środowiska naturalnego zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach między innymi z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego, ukraińskiego. Przekładamy także informacje techniczne z języka polskiego na wyżej wymienione języki. W przypadku innych języków zapraszamy do bezpośredniego kontaktu - do każdego zlecenia staramy się podchodzić indywidualnie.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra