Najwyższy poziom świadczonych usług

REACH i inne regulacje

Doradztwo w zakresie REACH i innych przepisów regulujących obrót i stosowanie produktów chemicznych.
rozporządzenie reach

REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, które zostało wprowadzone po to, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska w przemyśle chemicznym. Przepisy te narzucają wiele zobowiązań dla producentów, dystrybutorów i ostatecznych użytkowników różnego rodzaju chemikaliów. Prawo dotyczy zarówno rejestracji, jak i oceny zezwoleń oraz ograniczeń w zakresie różnego rodzaju chemikaliów.

Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio na terenie Unii Europejskiej, co oznacza, że nie ma potrzeby implementacji do prawa polskiego. Przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją lub importem substancji chemicznych w postaci własnej, lub wchodzące w skład mieszanin bądź wyrobów, mają obowiązek rejestracji takich substancji.

Dystrybutorzy są w obowiązku przekazywania informacji w łańcuchu dostaw. Użytkownicy przemysłowi i profesjonalni, a także konsumenci powinni być poinformowani o bezpieczeństwie użycia tego typu substancji oraz korzystać z nich według zaleceń. Jednym z narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw jest karta charakterystyki.

W razie potrzeby zapewniamy także opiekę prawną.

Załącznik II rozporządzenia REACH obejmuje wymagania dotyczące sporządzania takiej karty, a także jej format, treść. Według przepisów tego typu informacje powinny być jasne, zwięzłe, a także przygotowane przez kompetentną osobę. Przez nieznajomość obowiązków leżących po stronie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją substancji chemicznych, a także ostatecznych użytkowników, niektóre działania mogą zagrażać zarówno zdrowiu oraz bezpieczeństwu ludzkiemu, jak i środowisku naturalnemu.

Nasza firma oferuje zatem, w ramach całościowego przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym, zapewnienie i pomoc w spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, jakie ciążą na przedsiębiorcy w związku z rozporządzeniem REACH. Doradztwo obejmuje także inne przepisy prawne, których spełnienie jest obowiązkowe dla przedsiębiorcy zajmującego się produktami chemicznymi.

Do współpracy zapraszamy firmy z różnych branż mających styczność z substancjami lub mieszaninami chemicznymi (przemysł chemiczny, papierowy, produkcja tworzyw sztucznych, włókiennictwo, branża budowlana, farmaceutyczna, motoryzacyjna i wiele innych).

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra