PRODUKTY DLA KTÓRYCH KARTA CHARAKTERYSTYKI NIE JEST WYMAGANA

Wyłączenia z obowiązku dostarczenia informacji na mocy tytułu IV (w tym kart charakterystyki msds na mocy art. 31) zawarto w art. 2 ust. 6. Rozporządzenia REACH.

Wyłączenia te dotyczą następujących mieszanin w stanie gotowym, przeznaczonych dla użytkownika końcowego:

 • produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub do celów weterynaryjnych,
 • produktów kosmetycznych,
 • wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub stosowane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim,
 • żywności lub pasz, w tym stosowanych:
  • jako dodatek do żywności w środkach spożywczych
  • jako substancja aromatyzująca w środkach spożywczych
  • jako dodatek paszowy
  • w żywieniu zwierząt

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra