OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI UCZESTNIKOM STANOWIĄCYM WCZEŚNIEJSZE OGNIWO ŁAŃCUCHA DOSTAW

Każdy uczestnik łańcucha dostaw substancji lub mieszaniny, przekazuje uczestnikowi lub dystrybutorowi, który stanowi poprzednie ogniwo łańcucha dostaw informacje takie jak:

  • nowe informacje dotyczące niebezpiecznych właściwości, bez względu na zastosowania, których dotyczą,
  • wszelkie inne informacje mogące podważyć stosowność środków kontroli ryzyka określonych w dostarczonej karcie charakterystyki produktu, przy czym przekazywane są one wyłącznie w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra