KTO POWINIEN SPORZĄDZAĆ KARTY CHARAKTERYSTYKI

Sporządzenie dokumentu jakim jest karta charakterystyki sds spoczywa na podmiocie, który na danym etapie dostarcza niebezpieczną substancję lub mieszaninę. Może to być zarówno producent, importer, jak i dystrybutor substancji chemicznej. Jeśli chodzi zaś o osobę, która może sporządzać i tworzyć karty charakterystyki, to powinna ona posiadać odpowiednie kompetencje. Co to oznacza w praktyce? Musi to być osoba posiadająca z racji wykształcenia, odbytych szkoleń oraz doświadczenia, wiedzę wystarczającą, aby opracować poszczególne sekcje karty charakterystyki produktu lub cały dokument. Dla takich osób zalecane jest odbywanie szkoleń przypominających.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra