Najwyższy poziom świadczonych usług

Karty Charakterystyki

Przekłady na język polski, przekłady na języki obce, tworzenie kart od podstaw, aktualizacja kart, klasyfikacja zagrożeń i weryfikacja poprawności oznakowania na etykietach, opieka prawna, pomoc w przypadku kontroli inspekcji.
karty charakterystyki substancji chemicznych

Każda firma zajmująca się obrotem chemikaliami spotyka się z koniecznością przekładu karty charakterystyki z innego języka lub stworzenia jej od podstaw. Obowiązek opracowywania karty należy do dostawcy (producenta, importera, dystrybutora) wprowadzającego produkt do obrotu.

Często jednak karty charakterystyki substancji chemicznych nie spełniają wszystkich wymagań prawa krajowego np. obowiązujących dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Wymagania dla kart są tworzone na podstawie przepisów danego kraju i/lub przepisów Unii Europejskiej, czyli między innymi rozporządzenia REACH. Ważne jest zatem, aby karty charakterystyki były nie tylko tłumaczone ale także przekładane i dostosowywane do regulacji obowiązujących w danym kraju.

Karty charakterystyki substancji chemicznych

Proponujemy całościowe przejęcie prowadzenia kart charakterystyki wraz z ich ciągłą aktualizacją ponieważ to zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i pozwala skupić się na prowadzeniu właściwej działalności.

Wspieramy klientów także pomocą w przypadku zewnętrznych audytów i kontroli inspekcji. W razie potrzeby zapewniamy także pomoc prawną. Zmiany w przepisach, zmiany w recepturach produktów, a także poszerzanie działalności o nowe rynki powodują konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji, specjalistycznej wiedzy, a także śledzenia zmian w przepisach. Dlatego też tylko przekazanie odpowiedzialności za prowadzenie całej dokumentacji firmie specjalistycznej, daje pewność spełnienia wszystkich wymagań prawnych.

Na początku współpracy z klientem przeprowadzamy audyt, który określi stan istniejących kart i dokumentacji. Po przeprowadzeniu audytu przygotujemy raport, który dokładnie wskaże ewentualne braki i zaproponuje nowy sposób zarządzania, lub skorzystanie z usługi jaką jest outsourcing dokumentacji chemicznej.

Góra