Blog

etykieta produktu

Czego dotyczy etykieta produktu i kiedy się ją sporządza?


Substancje i mieszaniny chemiczne po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie powinny zostać właściwie oznakowane przez dostawcę, przed wprowadzeniem do obrotu. Etykieta ma za zadanie ostrzegać o zagrożeniach związanych ze stosowaniem produktu oraz informować o sposobie bezpiecznego użytkowania.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 127...

Czym jest karta charakterystyki

Czym jest karta charakterystyki i do czego służy?


Karta charakterystyki (ang. SDS Safety Data Sheet) jest jednym z podstawowych i najistotniejszych dokumentów, stanowiących narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, dostawcą, a dalszym użytkownikiem. Dostarcza kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie, co pozwala w bezpieczny sposób kontrolować chemikalia na stanowisku pracy.

...
Góra