Najwyższy poziom świadczonych usług

Oznakowanie Opakowań

Klasyfikacja produktu, przygotowywanie etykiet, weryfikacja poprawności etykiet, tłumaczenie etykiet.

Wszystkie chemikalia zaklasyfikowane jako niebezpieczne powinny mieć odpowiednio oznaczone opakowanie. Etykieta powinna spełniać wymagania określone rozporządzeniem CLP i być kompatybilna z kartą charakterystyki produktu. Bardzo ważne jest stosowanie poprawnych etykiet, aby ostrzec klienta przed niebezpieczeństwem, a także zachować profesjonalne podejście do zarządzania chemikaliami. Skorzystanie z naszej oferty całościowego zarządzania dokumentacją chemiczną gwarantuje spełnienie wymagań prawnych, ponieważ nasza kadra posiada ekspercką wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji produktów chemicznych. W razie potrzeby zapewniamy także opiekę prawną.

Góra